Tên đăng nhập
Mật khẩu
Chưa có tài khoản ? Đăng ký !
HỘI THẢO SỰ KIỆN
KHẢO SÁT
Chất lượng bài giảng hệ thống?You must sign in to vote in this survey.
BÀI GIẢNG MỚI NHẤT
KHÓA HỌC MỚI NHẤT
1. Tên giáo trình/bài giảng:Kỹ năng ứng dụng CNTT 2. Mô tả: Khóa học cung cấp cho học viên ...
365 (ngày) - 0 (VNĐ)
Số người học: 156
1. Tên giáo trình/bài giảng:Kỹ năng ứng dụng CNTT 2. Mô tả: Khóa học cung cấp cho học viên ...
365 (ngày) - 0 (VNĐ)
Số người học: 145
1. Tên giáo trình/bài giảng:Cách sử dụng Microsoft Word 2003 2. Mô tả: Khóa học cung ...
365 (ngày) - 0 (VNĐ)
Số người học: 123
1. Tên giáo trình/bài giảng:Các sử dụng Microsoft Excel 2003 2. Mô tả: Khóa học cung ...
KHÓA HỌC NỔI BẬT
Thời gian học: 365 (ngày)
Phí học: 0 (VNĐ)
Số người học: 156
Thời gian học: 365 (ngày)
Phí học: 0 (VNĐ)
Số người học: 145
Thời gian học: 365 (ngày)
Phí học: 0 (VNĐ)
Số người học: 123
Thời gian học: 365 (ngày)
Phí học: 0 (VNĐ)
Số người học: 93
BÀI KIỂM TRA MỚI NHẤT
   Thi quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: 20' - Thời gian thi: 30' - Số người thi: 23
   Thi sát hạch nghiệp vụ văn phòng
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: 20' - Thời gian thi: 30' - Số người thi: 34
   Thi quản trị cơ sở dữ liệu với SQL
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: 20' - Thời gian thi: 30' - Số người thi: 10
   Thi lập trình cơ bản với c#
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: -1' - Thời gian thi: 30' - Số người thi: 9
   Thi quản trị cơ sở dữ liệu
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: -1' - Thời gian thi: 30' - Số người thi: 8
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Đăng bởi: host
Ngày : 02:17 11/10/11 - Xem: 3314
BÀI THI NỔI BẬT
Thi quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: 20' Thời gian thi: 30'
Số người thi: 23
Thi sát hạch nghiệp vụ văn phòng
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: 20' Thời gian thi: 30'
Số người thi: 34
Thi quản trị cơ sở dữ liệu với SQL
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: 20' Thời gian thi: 30'
Số người thi: 10
TÀI LIỆU NỔI BẬT