Tên đăng nhập
Mật khẩu
Chưa có tài khoản ? Đăng ký !
HỘI THẢO SỰ KIỆN
KHẢO SÁT
Chất lượng bài giảng hệ thống?You must sign in to vote in this survey.
BÀI GIẢNG MỚI NHẤT
Page 1 of 6First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  Next   Last   
KHÓA HỌC MỚI NHẤT
1. Tên giáo trình/bài giảng:Kỹ năng ứng dụng CNTT 2. Mô tả: Khóa học cung cấp cho học viên ...
365 (ngày) - 0 (VNĐ)
Số người học: 156
1. Tên giáo trình/bài giảng:Kỹ năng ứng dụng CNTT 2. Mô tả: Khóa học cung cấp cho học viên ...
365 (ngày) - 0 (VNĐ)
Số người học: 145
1. Tên giáo trình/bài giảng:Cách sử dụng Microsoft Word 2003 2. Mô tả: Khóa học cung ...
365 (ngày) - 0 (VNĐ)
Số người học: 123
1. Tên giáo trình/bài giảng:Các sử dụng Microsoft Excel 2003 2. Mô tả: Khóa học cung ...
KHÓA HỌC NỔI BẬT
Thời gian học: 365 (ngày)
Phí học: 0 (VNĐ)
Số người học: 156
Thời gian học: 365 (ngày)
Phí học: 0 (VNĐ)
Số người học: 145
Thời gian học: 365 (ngày)
Phí học: 0 (VNĐ)
Số người học: 123
Thời gian học: 365 (ngày)
Phí học: 0 (VNĐ)
Số người học: 93
BÀI KIỂM TRA MỚI NHẤT
   Thi quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: 20' - Thời gian thi: 30' - Số người thi: 25
   Thi sát hạch nghiệp vụ văn phòng
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: 20' - Thời gian thi: 30' - Số người thi: 34
   Thi quản trị cơ sở dữ liệu với SQL
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: 20' - Thời gian thi: 30' - Số người thi: 10
   Thi lập trình cơ bản với c#
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: -1' - Thời gian thi: 30' - Số người thi: 11
   Thi quản trị cơ sở dữ liệu
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: -1' - Thời gian thi: 30' - Số người thi: 8
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Đăng bởi: host
Ngày : 02:17 11/10/11 - Xem: 3386
BÀI THI NỔI BẬT
Thi quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: 20' Thời gian thi: 30'
Số người thi: 25
Thi sát hạch nghiệp vụ văn phòng
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: 20' Thời gian thi: 30'
Số người thi: 34
Thi quản trị cơ sở dữ liệu với SQL
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: 20' Thời gian thi: 30'
Số người thi: 10
TÀI LIỆU NỔI BẬT